Możliwości aplikacji mobilnej CheckGPS

Wszystko w jednym miejscu

Wszystko w jednym miejscu

Śledzone osoby i rzeczy na tej samej mapie

Obszary Geo-Fences

Obszary Geo-Fences

Rysuj obszary i otrzymuj powiadomienia o przekroczeniu ich granic

Historia

Historia

Historia trasy w wybranym okresie

Monitoring

Monitoring

Określ lokalizację, prędkość przemieszczania się, kierunek, itd.

Powiadomienia

Powiadomienia

Powiadomienie o ruchu z określoną prędkością, itd.

Sieć urządzenia

Sieć urządzenia

Śledzenie nieograniczonej liczby osób i rzeczy